Hoe kun je gevaarlijk afval veilig en verantwoord afvoeren?

Gevaarlijk afval. Het klinkt alarmerend en dat is het in veel gevallen ook. Of het nu gaat om chemische resten van industriële processen, verlopen medicijnen, of oude verfresten uit je garage: gevaarlijk afval vraagt om een specifieke en voorzichtige aanpak. Bij Renewi zijn we ons hiervan bewust en beschikken we over de middelen en kennis om dit soort afval correct te verwerken. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk en waarom is het zo belangrijk?

Wat is gevaarlijk afval?

Gevaarlijk afval kan schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Het kan gaan om stoffen die giftig, ontvlambaar, bijtend of schadelijk zijn. Denk aan oude batterijen, verfresten, bepaalde schoonmaakmiddelen, olie, en nog veel meer. Deze stoffen vragen om een andere verwerkingsmethode dan regulier afval.

Verantwoord recycleren en verwerken

In Vlaanderen hechten we veel waarde aan duurzaamheid en verantwoord omgaan met ons milieu. Dit betekent dat ook gevaarlijk afval op een verantwoorde manier moet worden gerecycleerd en verwerkt. Daarom zijn er in onze regio gespecialiseerde verwerkingscentra die uitgerust zijn met de nodige technologie en kennis om gevaarlijk afval op de juiste manier te behandelen.

Veiligheid voorop

Als je gevaarlijk afval wilt afvoeren, is het van het grootste belang om dit op een veilige manier te doen. Dit betekent dat je het afval in de juiste verpakking moet aanbieden en duidelijk moet aangeven om welk soort afval het gaat. Vele bedrijven en gemeenten bieden speciale inzamelacties of -punten waar je terecht kunt met je gevaarlijke afval.

Kleine moeite, groot verschil

Het kan verleidelijk zijn om gevaarlijk afval bij het reguliere huisvuil te gooien, vooral als het om kleine hoeveelheden gaat. Maar zelfs een kleine hoeveelheid gevaarlijk afval kan een grote impact hebben op het milieu. Door het afval correct af te voeren, draag je bij aan een gezondere leefomgeving voor jezelf en toekomstige generaties.

Informeer jezelf

Het kan soms verwarrend zijn om te bepalen welk afval nu precies als ‘gevaarlijk’ wordt beschouwd. Gelukkig zijn er in Vlaanderen vele initiatieven en bronnen waar je terecht kunt voor informatie. Denk aan de website van je gemeente, lokale inzamelpunten of specifieke campagnes die gericht zijn op het inzamelen van bepaalde soorten afval.

Gevaarlijk afval correct afvoeren is niet enkel de verantwoordelijkheid van bedrijven en overheden. Ook als particulier speel je een cruciale rol. Samen kunnen we zorgen voor een properder, groener en gezonder Vlaanderen.

 

Inhoudsopgave