Aaltjes tegen engerlingen

Je kijkt naar de weerman op televisie en je krijgt al kriebels. Het wordt prachtig zonnig weer. Maar als je naar je tuin kijkt zie je een gazon dat dood en dor is. Je hebt gazon schade! Bovendien zitten er mollen in de tuin onder het gazon en de vogels helpen ook een handje met je gazon kapot te maken. Wat is er aan de hand? Wat kan je hiertegen doen?

 

Wat zijn Engerlingen?

Als je het gazon gaat onderzoeken zie je dat, net onder de grond, bij de wortels van het gras witte tot geelachtige wormpjes bevinden. Beter bekend als larven of Engerlingen. De schade aan je gazon wordt veroorzaakt door deze zogenaamde engerlingen. Engerlingen zijn larven van diverse soorten kevers. De larven zijn dol op de wortels van het gras. In hoog tempo vernielen ze de wortels waardoor het gras loslaat van de bodem. Bovendien zijn mollen en vogels dol op engerlingen. Wat kan je tegen deze engerlingen doen. zonder dat je je mooie gazon met schadelijke bestrijdingsmiddelen vergiftigt?

 

Wat zijn Aaltjes?

Om de Engerlingen te bestrijden zonder giftige bestrijdingsmiddelen kan je aaltjes gebruiken. Dit zijn microscopisch kleine rondwormen. Deze rondwormen gaan actief op zoek naar een gastheer oftewel de engerlingen. Ze dringen de gastheer (de larve of engerling) binnen en scheiden daar bacteriën uit die dodelijk zijn voor de gastheer. Binnen enkele dagen sterven de engerlingen.

 

Biologische bestrijding bij gazon schade

Gazon schade kan je genot van je tuin flink beperken. losse graszoden, modder en aangezicht van de tuin zijn een grote ergernis voor mensen. Niemand wil echter een tuin die vol giftige beschermingsmiddelen staat. Gebruik biologische bestrijding om je tuin weer een gezond grasveld te geven.

Engerlingen zijn larven van kevers die de wortels van de graszoden aantasten. Ook trekken de engerlingen mollen en vogels aan die dol zijn op de larven. Bestrijdingsmidellen kunnen giftig zijn. Dat wil niemand in zijn tuin. Een oplossing zijn aaltjes. Dit zijn microscopisch kleine rondwormen die op biologische manier de engerlingen doen sterven.

Inhoudsopgave